Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom Vitajte na stránkach spol. Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom

Držiteľom certifikácie je v súčasnosti v  SR 80 lesníckych subjektov. Schéma PEFC je Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém, podľa ktorého je na svete certifikovaných viac ako 194 miliónov hektárov lesov. Držiteľom autorských práv a vlastníkom registrovanej obchodnej značky „ PEFC“ a loga PEFC je Rada PEFC sídliaca v Luxembergu. Logo a obchodná značka PEFC, ktoré MsL s.r.o. dostali poskytujú informácie,že drevo a materiály na báze dreva pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. Certifikáty sú hodnovernými dokladmi o kvalite hospodárenia v lesoch podľa celosvetovo uznávaných štandardov. Tieto osvedčenia udeľujú lesníkom nezávislé certifikačné orgány po odporúčaní audítorských tímov,zložených zo špičkových odborníkov,ktorí sa prísne a presne držia medzinárodne uznávaných pravidiel. Posudzujú podľa nich,či daný lesnícky subjekt hospodári v súlade s filozofiou a kritériami trvalo udržovateľného obhospodarovania lesov to znamená,že hospodárenie v takýchto lesoch vyrovnane zohľadňuje environmentálne,sociálne a ekonomické požiadavky. Získali sme tak skutočne dôveryhodné doklady o kvalite našej práce,ktorou zabezpečujeme napĺňanie všetkých celospoločensky významných funkcii lesov. Certifikát PEFC je potvrdením i ocenením zodpovednej práce vedenia a pracovníkov MsL s.r.o

© 2016 - 2023 Mestské lesy, s.r.o. - Joomla Templates